Trans-Fuzja

Fundacja Trans-Fuzja
Ilustracja
Stoisko Trans-fuzji na marszu równości we Wrocławiu (2022)
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

2008

Status

fundacja

Profil działalności

działalność na rzecz osób transpłciowych w Polsce

Zasięg

ogólnopolski

Prezes

Emilia Wiśniewska

Nr KRS

0000309669

Data rejestracji

8 lipca 2008

brak współrzędnych
Strona internetowa

Fundacja Trans-Fuzja – ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób transpłciowych.

Działalność

Trans-Fuzja utworzona została notarialnie przez pięcioro fundatorów 26 lutego 2008 i działająca formalnie od 8 lipca 2008. Posiada status fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, zajmuje się edukacją w zakresie wiedzy o płci, organizowaniem akcji mającym na celu przeciwdziałanie transfobii oraz zabiega o prawa osób transseksualnych, transwestytycznych, transpłciowych oraz transgenderowych. Fundacja dąży do zwiększenia reprezentacji społecznej osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, kształtowania postaw tolerancji, przełamywania stereotypów oraz znoszenia praw dyskryminujących przedstawicieli tych grup. Jest organizacją stawiającą sobie za główny cel działalność na rzecz osób transpłciowych:

Uważamy, że każdy ma prawo do swobody w zakresie kreowania własnego publicznego i osobistego wizerunku, bo własny wizerunek należy do nienaruszalnych dóbr osobistych każdego człowieka[1].

Trans-Fuzja prowadzi grupy wsparcia dla osób transpłciowych oraz dla ich bliskich, współorganizuje Plenerowe Trans-Party, organizuje Trans-Wieczorki oraz spotkania filmowo-dyskusyjne, prowadzi warsztaty cross-dressingowe, uczestniczy w happeningach, dyżuruje w Telefonie Zaufania dla osób transpłciowych oraz monitoruje media w zakresie tematyki transpłciowości. Ważnym działaniem jest prowadzenie edukacyjnych warsztatów, seminariów i wykładów na temat transpłciowości i nienormatywności płciowej. Siedzibą fundacji jest Warszawa, a grupy wsparcia prowadzi też w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie oraz Lublinie, a także współpracuje ze Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach, które prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych[2].

Fundacja  prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych i ich bliskich w siedzibie w Warszawie oraz w Krakowie, a także psychologiczne konsultacje internetowe[3]. Ponadto udziela porad prawnych dla osób transpłciowych odnośnie do sądowej zmiany płci i innych prawnych aspektów tranzycji[4].

Trans-Fuzja współpracuje z pełnomocnikami Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, a także z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich[5] w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób transpłciowych.

Organizuje warsztaty dla adeptów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie[2]. Przygotowuje eksperckie opinie do sądów dotyczące osób nienormatywnych płciowo.

Organizacja została wymieniona na stronie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako współpracująca w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną[6]. W czerwcu 2009 rzecznik Janusz Kochanowski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o wprowadzenie postulowanych przez fundację specjalnych legitymacji dla osób transpłciowych z dwoma zdjęciami. Wcześniej o takie działanie zwróciła się do niego Trans-Fuzja[7][8]. Jak napisał rzecznik, legitymacje takie miałyby umożliwić im korzystanie z konstytucyjnych praw, zwłaszcza prawa do prywatności[9]. Obecnie Fundacja wydaje dwu-zdjęciowe legitymacje „Trans Karty” dla osób transpłciowych[2].

W kwietniu 2011 po konsultacjach z Fundacją Trans-Fuzja Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisów regulujących kwestie zmiany danych osobowych w świadectwie pracy w sytuacji zmiany płci przez byłego pracownika[10].

W sierpniu 2011 ponownie pani rzecznik wspomniała o Fundacji Trans-Fuzja, występując do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych[11]. Następnie w marcu 2012 wystąpiła ponownie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępu prac nad regulacją prawną dotyczącą osób transseksualnych[12].

Fundacja zainteresowała również panią Rzecznik Praw Obywatelskich sprawą dyskryminacji osób transpłciowych w dostępie do usług adopcyjnych[13], sytuacją transpłciowych dzieci i transpłciowej młodzieży w szkole[14], dyskryminacją osób transpłciowych w zatrudnieniu[15].

W listopadzie 2013 w Biurze Rzecznik Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt: „Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej”, zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Trans-Fuzja oraz Radę Europy[16].

W 2012 Trans-Fuzja wspólnie z posłanką Anną Grodzką przygotowywała projekt Ustawy o uzgodnieniu płci[17], która została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniu 10.09.2015 r.[17] Ustawa została jednak zawetowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, w dniu 2.10.2015 r.[18] i ostatecznie nie weszła w życie.

W 2014 Fundacja przeprowadziła badanie dotyczące doświadczeń osób transpłciowych w dostępie do usług związanych z opieką zdrowotną, a w 2015 badanie sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym[2].

Fundacja jest członkiem Koalicji Równych Szans[19], Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej[20], Koalicji na rzecz CEDAW[21], Forum Organizacji LGBTQIA[22], Komitetu Organizacyjnego Parady Równości[23], Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści[2][24], Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści[25] oraz organizacji międzynarodowych: Transgender Europe[26], ILGA Europe[27], IGLYO[28], a także Koalicji V4, zrzeszającej transorganizacje z Czech, Polski, Słowacji i Węgier[2].

Prezesi

 • Anna Grodzka – od lipca 2008 do grudnia 2011[29]
 • Lalka Podobińska – od grudnia 2011 do czerwca 2014
 • Wiktor Dynarski – od czerwca 2014 do stycznia 2017[30]
 • Edyta Baker – od stycznia 2017[31]
 • Emilia Wiśniewska – od marca 2021[32][33]

Akcje

Fundacja Trans-Fuzja angażuje się w działania na polu LGBTQ[34]:

 • Festiwal Lesbijki, Geje i Przyjaciele
 • Wybory Miss Trans
 • Parada Równości
 • Festiwal Tęczowych Rodzin
 • Obchody Dni Pamięci Osób Transpłciowych
 • Projekt Razem Przeciw Nienawiści[35]
 • Kampania Społeczna: Stop dyskryminacji osób transpłciowych na rynku pracy
 • Konferencja: Rodzina-transseksualność-prawo
 • Konferencja: Różne barwy trans
 • Konferencja: Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej[16]
 • Happening: Chłopak i dziewczyna – normalna rodzina
 • Happening: Wiec propagandy homoseksualnej
 • Happening: Paramobil
 • Happening: Prychod

Zobacz też

Przypisy

 1. Informacja o Fundacji Trans-Fuzja w serwisie Crossdressing.pl, dostęp 2009-07-09
 2. a b c d e f Freja, Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 • Oświadczenia • artykuły • portal, transfuzja.org [dostęp 2016-04-30] .
 3. Freja, Grupa psychologiczna • artykuły • portal, transfuzja.org [dostęp 2016-04-30] .
 4. Freja, Grupa prawna • artykuły • portal, transfuzja.org [dostęp 2016-04-30] .
 5. Instytucje i organizacje oferujące pomoc, Rzecznik Praw Obywatelskich, 8 stycznia 2013 [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-20] .
 6. Informacje w serwisie Rzecznika Praw Obywatelskich, dostęp 2009-07-09
 7. Magdalena Dubrowska: Podwójna legitymacja dla osób transpłciowych. Gazeta.pl, 2 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-07].
 8. PAP: RPO proponuje wprowadzenie legitymacji dla osób transpłciowych. Gazeta.pl, 22 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-07].
 9. Janusz Kochanowski: list RPO do MSWiA. Rpo.gov.pl, 19 czerwca 2009. [dostęp 2009-07-07].
 10. Informacje w serwisie Rzecznika Praw Obywatelskich, dostęp 2011-04-26
 11. Informacje w serwisie Rzecznika. Praw Obywatelskich, dostęp 2011-08-01
 12. Informacje w serwisie Rzecznika Praw Obywatelskich, dostęp 2012-03-21
 13. Dyskryminacja osób transpłciowych w dostępie do usług adopcyjnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, 20 marca 2015 [dostęp 2016-04-30] .
 14. Sytuacja transpłciowych dzieci i transpłciowej młodzieży w szkole, Rzecznik Praw Obywatelskich, 17 lutego 2014 [dostęp 2016-04-30] .
 15. Dyskryminacja osób transpłciowych w zatrudnieniu, Rzecznik Praw Obywatelskich, 17 lutego 2014 [dostęp 2016-04-30] .
 16. a b Konferencja o korekcie płci metrykalnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, 4 listopada 2013 [dostęp 2016-04-30] .
 17. a b Druk nr 1469, sejm.gov.pl [dostęp 2016-04-30] .
 18. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Legislacja / Ustawy / Zawetowane / Ustawa o uzgodnieniu płci – do ponownego rozpatrzenia, prezydent.pl [dostęp 2016-04-30] .
 19. ViiaV. CMS ViiaV., Stanowiska | Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ptpa.org.pl [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-11] .
 20. tea.org.pl – TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ, tea.org.pl [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-12] .
 21. Koalicja na rzecz CEDAW «  Karat, karat.org [dostęp 2016-04-30] .
 22. Miłość Nie Wyklucza – Małżeństwa dla wszystkich, miloscniewyklucza.pl [dostęp 2016-04-30] .
 23. Poznajcie Komitet Organizacyjny Parady Równości 2015, paradarownosci.eu [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-02] .
 24. PolskaP. Policja PolskaP., Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści, Policja.pl [dostęp 2016-04-30] .
 25. Koalicja, Bez Nienawiści, 19 listopada 2013 [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-15]  (pol.).
 26. – About us, tgeu.org [dostęp 2016-04-30] .
 27. Members | ILGA-Europe, ilga-europe.org [dostęp 2016-04-30] .
 28. Members, IGLYO, 2 kwietnia 2012 [dostęp 2016-04-30]  (ang.).
 29. Raport z działalności Fundacji za rok 2011. Trans-Fuzja, 5 grudnia 2012. s. 19. [dostęp 2016-07-19].
 30. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014. Trans-Fuzja, 13 lipca 2015. [dostęp 2016-07-19].
 31. Zmiany w zarządzie Fundacji Trans-Fuzja • Oświadczenia • artykuły • portal, transfuzja.org [dostęp 2019-09-03] .
 32. Grupa WirtualnaG.W. Polska Grupa WirtualnaG.W., WirtualnaW. Polska WirtualnaW., Wreszcie pada pytanie: "Co tam masz w majtkach?" – Magazyn WP, magazyn.wp.pl [dostęp 2022-06-14]  (pol.).
 33. Fundacja Trans-Fuzja - Zespół, www.transfuzja.org [dostęp 2022-06-14]  (pol.).
 34. co robimy • artykuły • portal, transfuzja.org [dostęp 2018-06-13] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-25]  (pol.).
 35. Razem Przeciw Nienawiści | Klamra, klamra.org [dostęp 2016-04-30] .